Punts de pas

>> Plaja Es portal, Platja del port natural, porta principal de ses muralles de Cadaqués.

>> Muralles i portes d’accés al Castell de Cadaqués, Torre de guaita i portes d’accés a la vila antiga de Cadaqués.

>> La Sirena, història i llegenda.

>> Església de Santa Maria, cremada i saquejada pels pirates.

>> Camí de Ronda, Riba es Pitxot, Oratori Pius V i ses Trinxeres.

>> Cala Sa Sebolla, Sebollar vol dir bullir i a l’època de la pesta s’hi cremaven la gent infectada.

>> Moll del Far de Cala Nans, Els pescadors hi calaven Nanses.

>> Moll de Portdoguer, el Rei d’Alguer, Sardenya hi desembarcà.