ESTEM DE PAS

Estem de pas, és un petit audioconte que fa pensar el perquè acumulumem coses els esser humans. Molt curt i bonic.